Samenwerken

Trainingsburo’s en coachingspraktijken, opgelet!

Coaching met behulp van Paarden is er ook voor jullie! Naar behoefte kunnen jullie deze sessies met paarden onderdeel laten zijn van jullie training of traject. 1 Keer of meerdere keren, net wat jullie nodig achten voor desbetreffende client(en). Sessies waarbij het paard wordt ingezet, zijn ervaringsgericht en brengen de deelnemers in korte(re) tijd bij de essentie. Vaak verlangt het van ze dat ze uit hun vertrouwde comfort zone ‘moeten’ stappen; ze komen letterlijk en figuurlijk in beweging en de verandering van omgeving kan voor de nodige inspiratie zorgen. De zelf verkregen inzichten kunnen nieuw vertrekpunt zijn om lopende trajecten op te vervolgen.

Coaching met behulp van Paarden kan dus veelbetekenend zijn in een bestaand ‘programma’.

Denk aan een (meerdaagse) leiderschaps- of communicatietraining, bijvoorbeeld omdat jullie de eerder verkregen inzichten willen toetsen of omdat de deelnemers uitgedaagd mogen worden tot nieuwe inzichten waarmee ze jullie training kunnen vervolgen. Denk aan een coachingstraject waarin de client (volwassene of tiener) een extra zetje kan gebruiken. Bijvoorbeeld iemand die vastloopt of iemand die jij om een andere reden wilt ‘onderwerpen’ aan de spiegelende kracht van paarden.

Denk niet alleen aan individuen maar ook aan groepen of teams. De inzet van paarden kan zeer effectief zijn om, al doende, inzicht te krijgen in de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt en in de mate waarin dit op het werk ook een rol speelt.
Het geheel is soms meer dan de som der delen.

Ik zie de inzet van paarden als een mooie aanvulling op hetgeen al door jou geboden wordt. Net als in de kudde gaat het er om dat wij optimaal op elkaar weten af te stemmen. Door onze krachten te bundelen, in het belang van je cliënten of deelnemers.

Co-creatie

Ik werk samen met de volgende partijen:

Coeurage

Connect2Lead

Paard en Leren

Presence in Business

Management Development Foundation (MDF)

Contact

Interesse in samenwerken? Neem contact met me op.

"Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren. Wanneer ze in zichzelf geloven, hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt." - Norman Vincent Peale